Kontakt

Uniwersytet SWPS,
Wydział Psychologii we Wroclawiu
ul. Ostrowskiego 30b,
53-238 Wrocław

Email: active.akcja.wroclaw@swps.edu.pl
Kontakt telefoniczny z koordynatorkami projektu:
Monika Boberska 793 698 102
Magdalena Kruk 782 415 173
Ewa Kuliś 723 527 172
Zofia Szczuka 515 094 519