Zespół Projektu Active-Akcja

Prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska
Profesor zwyczajny na Uniwersytecie SWPS, Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. Dyrektor i założyciel Centrum Badań nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi (CARE-BEH). Redaktor naczelny Anxiety, Stress, and Coping, współredaktor Applied Psychology: Health and Well-Being oraz członek rad redakcyjnych pięciu innych impaktowanych czasopism. Prezydent Dywizji Psychologii Zdrowia w International Association of Applied Psychology.W pracy badawczej zajmuje się zmianą zachowań zdrowotnych. Autor ponad 100 publikacji z tego zakresu, które ukazały się w impaktowanych czasopismach.

Dr Anna Banik
Adiunkt na Uniwersytecie SWPS, Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. Specjalista zdrowia publicznego, psycholog, stypendystka Narodowego Centrum Nauki. Współpracuje z Centrum Badań Stosowanych na Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem CARE-BEH przy Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Jej zainteresowania badawcze obejmują determinanty jakości życia osób chorujących z powodu schorzeń przewlekłych, zwłaszcza chorób układu krążenia, oraz skuteczność interwencji skierowanych do tej grupy chorych.

Dr Monika Boberska
Absolwentka psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego. Współpracuje z Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem (CARE-BEH Center for Applied Research on Health Behavior and Health) przy SWPS Wrocław. Od 2015 roku stypendystka Narodowego Centrum Nauki i Psycholog w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Aktualnie koordynatorka projektów badaczych: „Aktywne Diady” „Active-akcja” i „CO-CREATE: Confronting obesity: Co-creating policy with youth”, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytu SWPS we Wrocławiu oraz Psycholog w Niepublicznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka „Horyzont”, Zespole Leczenia Środowiskowego.

Dr Magdalena Kruk
Absolwentka psychologii  Uniwersytetu SWPS, Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu. Od 2015 roku stypendystka  Narodowego Centrum Nauki.  Aktualnie  pełni  także funkcje koordynatorki w projekcie „Aktywne Diady”, „Active-akcja” i „CO-CREATE: Confronting obesity: Co-creating policy with youth” Ponadto, zajmuje się prowadzeniem badań z zakresu psychologii zdrowia i psychologii sportu.

Mgr Ewa Kuliś
Absolwentka psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz studiów licencjackich na kierunku wychowanie fizyczne zdobyte na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Asystentka w Centrum Badań Stosowanych na Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem CARE-BEH przy Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, wykonawca projektu „Aktywne Diady”, koordynator projektów badawczych: „Active-akcja” i „CO-CREATE: Confronting obesity: Co-creating policy with youth”

Mgr Zofia Szczuka
Absolwentka psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, stypendystka Narodowego Centrum Nauki. Współpracuje z Centrum Badań Stosowanych na Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem CARE-BEH przy Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, koordynatorka projektu „Aktywne Diady”, „Active-akcja” i „CO-CREATE: Confronting obesity: Co-creating policy with youth”.