O projekcie Active-Akcja

Projekt Active-Akcja jest to projekt naukowy, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, numer projektu: 2017/27/B/HS6/00092, zaakceptowany przez Komisję Etyczną oraz realizowany przez zespół pracowników naukowych Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem CARE-BEH, działającym przy Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny. Zebrane dane posłużą wyłącznie do celów naukowych.

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska – psycholog, ekspert w dzieninie psychologii zdrowia, kierownik Centrum CARE-BEH
(http://www.care-beh.eu)

Cele projektu

Celem projektu Active-Akcja jest zebranie danych na temat uwarunkowań prowadzenia zrrowego stylu życia w zakresie spełniania rekomendacji dotyczącej aktywności fizycznej oraz ograniczania czasu siedząc.

  • Dzięki zdobytej w ramach projektu wiedzy, będzeimy mogli przygotowywać efektywne interwencje, mające na celu zmianę zachowań zdrowtnych w zakresie spełniania rekomendacji dotyczących aktywności fizycznej oraz ograniczania czasu spędzanego siedząc!